24.4.10

વિન્ ઝીપ કા બાપ!

વિન્ ઝીપ ના " પરચેઝ નાઉ" સ્ક્રીન થી  કંટાળ્યા છો ?  
હાજર છે વિન ઝીપ નો મફત અને સખ્ખત વિકલ્પ:  ફિલ ઝીપ !


અડોબે એક્રોબેટ પીડીએફ રીડર લોડ થતા બહુ વાર કરે છે એટલે કંટાળી જાવ છો?
ફક્ત ૧ મેગાબાઈટ સાઈઝ નું લાઈટવેઇટ પીડીએફ રીડર જોઈએ છે? 
ફોક્ષીટ નું જુનું પીડીએફ રીડર ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો! 

નકામી ફાઈલોને ડીલીટ કરો છો? 
ડીલીટ થયેલી ફાઈલો કમ્પ્યુટરમાં જ સચવાયેલી રહે છે, અને અમુક પ્રોગ્રામો થી એને પછી મેળવી શકાય છે. 
જો ફાઈલ નો સમ્પૂર્ણ અને કાયમી નાશ કરવા ઇચ્છતા હો તો ડીલીટ નહી, ઈરેઝ કરો! 
 


ટિપ્પણીઓ નથી: