24.7.10

ચેક-અપ : પાવર-પોઈન્ટ નો અનુવાદ

ચેક-અપ : પાવર-પોઈન્ટ નો અનુવાદ
ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.


2 ટિપ્પણીઓ:

Ameeta કહ્યું...

Great quotes with lovely pics!!!

Ashokkumar Desai કહ્યું...

દ્રશ્યો સાથે રજુઆતની જે શૈલી અપનાવી જે ખરેખર પ્રશસનીય છે.

અભિનંદન

http://das.desai.net