13.3.12

લયસ્તરો.કોમ પર મૃત્યુ વિષયક ‘અમર’ શેરોનું સંકલન

@http://layastaro.com

[એક જ વિષય પર અલગ અલગ કવિઓ] 
લયસ્તરો ના ઉપરોક્ત ખજાના માં થી
મને ગમી ગયેલા થોડાક શેર ની ચિત્રાત્મક અભિવ્યક્તિ ......
ટિપ્પણીઓ નથી: