17.9.17

થેન્ક યુ ,જીંદગી !

થેન્ક યુ,જિંદગી !


(રચયિતા :નિમિત્ત ઓઝા )
એક કપ કોફી , 
મૂશળધાર વરસાદ , 
અને
એક ગમતો મિત્ર . . .

બીજું જોઈએ શું . . .???

એક લોંગ ડ્રાઈવ , 
એક ગમતો રસ્તો , 
અને
એક ગમતું ગીત . . .

બીજું જોઈએ શું . . .???

કોઈ નિરાંતની સાંજે , 
એક ગમતા પુસ્તકના પાનાં ઉથલાવીને , 
દુનિયાને ભૂલી જઈ શકું તો . . . 

થેન્ક યુ,જિંદગી !


એક મનગમતી સાંજે , 
 આથમતા સૂરજની સામે ઉભા રહીને ,
મારી જાતમાં કશુંક ઉગાડી શકું તો . . . 

થેન્ક યુ,જિંદગી !


એક ગમતો સાથ , 
એક મનગમતો સ્વાદ , 
અને એક સ્વાદિષ્ટ પકવાન . . .

બીજું જોઈએ શું . . . ???

વર્ષોથી સાચવેલી શ્રદ્ધા , 
 એક ગમતી પ્રાર્થના , 
અને
મંદિરમાં એક ભગવાન . . .

બીજું જોઈએ શું . . .??? 

ગમતા લોકોની હાજરીમાં , 
મારા જીવતા હોવાની ઉજવણી કરી શકું તો . . .

  થેન્ક યુ,જિંદગી !

જેને પ્રેમ કરું છું , 
એ બધા લોકોને મન ભરીને ગળે મળી શકું તો . . . 

થેન્ક યુ,જિંદગી !

એક ગમતું થિયેટર , 
હાથમાં પોપકોર્ન , 
અને
સામે ગમતો સુપર સ્ટાર . . .

બીજું જોઈએ શું . . . ???

કેટલાક ગમતા લોકો ,
 હાથમાં મીઠાઈ , 
અને
હૈયામાં ગમતો તહેવાર . . .

બીજું જોઈએ શું . . . ???

તેં આપવા જેવું બધું જ આપ્યું છે , 
અને
તેમ છતાં ન માંગવા જેવું . . .
હું બધું જ તારી પાસે માંગતો આવ્યો છું . . .

મારા શર્ટમાં રહેલા ખાલી ખિસ્સાની ફરિયાદ , 
તો મેં અનેક વાર કરી છે તને , 
પણ
એ ખિસ્સાની પાછળ રહેલા ધબકારા માટે , 
ક્યારેય આભાર નથી માન્યો તારો . . .

દૂર સુધી દોડ્યા પછી ,  
હાંફતા હાંફતા મારા જ હ્રદયના ધબકારા સાંભળી શકું તો . . . 

થેન્ક યુ,જિંદગી !!ટિપ્પણીઓ નથી: