10.4.10

ચાલ સખી, પાંદડીમાં… - ધ્રુવ ભટ્ટ | ટહુકો.કોમ

ચાલ સખી, પાંદડીમાં… - ધ્રુવ ભટ્ટ | ટહુકો.કોમ

ચાલ સખી પાંદડીમાં ઝાકળના ટીપાની
જેમ ફરી જિંદગીને મૂકીએ,
ટેરવાનો સ્પર્શ એક ઘટના કહેવાય
કે લાગણી ગણાય એમ પૂછીએ.

જેટલીવાર સાંભળો એટલીવાર એમ થાય, કે ફરીથી એકવાર સાંભળીયે 

સ્વર : અમર ભટ્ટ
સંગીત : ક્ષેમુ દિવેટીઆ


ટિપ્પણીઓ નથી: