12.8.11

શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર

શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર  


                                       बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः
                                       प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः ।
                                    जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः
                                   प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥

                                જગત રચતા બ્રહ્માને, હું નમું રાજસ રૂપ જે,
                             નમું જગતના કર્તા, રૂદ્ર બન્યા તામસ રૂપ તે,
                             સુખ જગતને દેતા, વિષ્ણુ નમું સત્વ સ્વરૂપને ;
                             ગુણાતીત સ્વરૂપ તેજોમય સદાશિવને નમું ॥ 

આ ભક્તિપૂર્ણ સ્તોત્રથી તરબોળ થવા અહી ક્લિક કરો...


ટિપ્પણીઓ નથી: