11.8.11

ગુજરાતમાં વસતી તમામ જ્ઞાતિ-જાતિઓ........ કોણ કેવી રીતે ‘આઇ લવ યૂ’ કહે છે


બુધવારની બપોરે

એક સીઘું સાદું ‘આઇ લવ યૂ’

http://ashok-dave.blogspot.in/

૪૦-વર્ષ પહેલા આ ગૉડાઉનને આપણું ‘આઇ લવ યૂ’ સંભળાઇ ગયું હોત, તો આજે મરવાના થયા હોત. આપણને ગોડાઉનમાં પૂરીને, પગ-ઢીંચણના વા ને કારણે ગોડાઉન પોતાની જગ્યાએથી ખસી પણ શકતું ન હોય.

જૈન
સાંજના છ-પછી કોઇને પણ ‘આઇ લવ યૂ’ ના કહેવાય.
 બ્રાહ્મણો
બ્રાહ્મણો ‘આઇ લવ યૂ’ પણ માંગી માંગીને બોલે છે
વૈષ્ણવો
આ લોકોમાં બઘું શ્રીનાથજી બાવાની કૃપાથી જ થતું હોય. જાતમેહનતનું કાંઇ નહિ
  આ સુપર-ડુપર હાસ્ય-લેખ વાંચવા અહી ક્લિક કરો.

ટિપ્પણીઓ નથી: