13.8.11

મુંબઈકર કોને કહેવાય ? -મન્નુ શેખચલ્લી

મન્નુ શેખચલ્લી

જો તમે ડ્રોઇંગરૃમમાં ભાઈબંધો સાથે પત્તા રમતી વખતે પણ ખોળામાં ઑફિસ-બેગ રાખતા હો 

રવિવારે સાંજે બે કલાક સુધી બાબલાને રમાડયા પછી જો તમને ખબર પડે કે, આ તમારો નહિ, બાજુવાળાનો બાબો છે !

તમારા ગામડે ગયા હો ત્યાંની 'શાંતિ'ને કારણે તમારા કાનમાં ધાક પડી જતી હોય !