17.2.10

પડકારોને અવરોધો નહીં અવરોધોને પડકારો!


આજથી મનોમન
આ વાત નક્કી કરી લો

......... એટલા મક્કમ બનજો કે કોઇ પણ ઘટના તમારી માનસિક શાંતિ હણી ના શકે
.......જેને-જેને મળો એ બધા સાથે વાતોનો વિષય સુખ,સ્વાસ્થ્ય અને સમૃદ્ધિ હોય
...... તમારા મિત્રોને એવી અનુભૂતિ કરાવો કે એમની અંદર કૈંક છે.
.............દરેક બાબતની સારી બાજુ નિહાળજો અને
તમારા આશાવાદને  સાચો પાડવા કોશિશ કરજો

..... ફક્ત શ્રેષ્ઠ બાબતો જ વિશે વિચારજો,
ફક્ત શ્રેષ્ઠ બાબતો પર જ કામ કરજો,
અને ફક્ત શ્રેષ્ઠની જ અપેક્ષા રાખજો.

...........બીજાની સફળતા માટે એટલા જ ઉત્સાહી રહેજો
જેટલા તમે તમારી સફળતા માટે હો.
ભુતકાળની ભૂલો ભુલી જઇને
ભવિષ્યની વધુ મોટી સિદ્ધિઓ માટે કામે લાગી લજો.

......તમારા સ્વ-વિકાસમાં એટલા રચ્યા-પચ્યા રહો કે
બીજાની કુથલી કરવા માટે તમારી પાસે સમય જ ના હોય

.........ચિંતા હણી ના શકે એટલા વિશાળ બની જજો,
ક્રોધ સવાર ના થઇ શકે એટલા ઉમદા બની જજો
ભય સતાવી ના શકે એટલા શક્તિશાળી બની જજો
અને
વિપદાઓ નજીક ફરકી ના શકે એટલા પ્રસન્ન રહેજો!પડકારોને અવરોધો નહીં,
અવરોધોને પડકારો!


ટિપ્પણીઓ નથી: