18.9.17

એક મિનિટ !

એક મિનિટ !
by Derek Rydell  in “One Minute Mystic”
 
સવારે જાગીને પથારીમાંથી ઉભા થતા પહેલાં, એક મિનિટ માટે તમારા શ્વાસ પર ધ્યાન ધરો.

ન્હાતી વખતે, એક મિનિટ માટે, તમારી ત્વચાને સ્પર્શી રહેલા જળ પરત્વે, એના અવાજ અને એનાથી થતી સંવેદના પરત્વે સભાન થાવ. દિવસભરના પ્લાનીંગમાં  કે ભવિષ્યના વિચારોમાં ખેંચાઈ  જવાને બદલે તમારા શરીરમાં સ્થિર રહો.      

કાર કે બસમાં બેસી જ્યારે તમે ઈચ્છિત સ્થાને પહોંચી જાવ, ત્યારે તમારા શ્વાસનું નિરીક્ષણ કરો, અને જગતની સંપૂર્ણ સંવાદિતા માટે કૃતજ્ઞતા અનુભવો. 

કામ શરૂ કરતાં પહેલાં, એક મિનિટ ફાળવીને,  તમને મળેલ રોજગાર માટે કૃતજ્ઞતા અનુભવો. ત્યાં રહેલ દરેકના કલ્યાણની કામના કરો અને એમ ઈચ્છો કે આજનો દિવસ તમારી જિંદગીનો સૌથી પ્રેરણાદાયી દિવસ બની રહે. 

તમારું શરીર બિનજરૂરી થઇ ગયેલી તમામ વસ્તુઓનો જે કુશળતાથી નિકાલ કરે છે, એ માટે આભાર માનો.

દર કલાકે જાગૃત થવા માટે એકાદ મિનીટ થોભો,શ્વાસ લો,પુનર્જોડાણ કરો, અને તમારી જીન્દગી માટે આભાર માનો.       

ટિપ્પણીઓ નથી: