30.5.15

ચલો, એક ગીત ગાઓ - અશોક દવે

 

 

Ashok Dave's Blog

 

શૉલ ઓડીને મસ્તુભ'ઇ હાર્મોનિયમને અડીને બેસી રહેલા. એમનો ઉત્સાહ મ્હાંતો નહતો. મહાન રાજા પોરસને ધૂન ચઢેલી કે, સિકંદરના એક એક સૈનિકનો આજે ખાત્મો બોલાવી દઉં, એમ મસ્તુભ'ઇ ગાતા પહેલાં ઘણી કાતિલ નજરે વારાફરતી અમારા સહુ ઉપર જોઇ લેતા હતા કે, 'આજે નહિ છોડું.' બાલ્કનીના તાર ઉપર પ્લાસ્ટિકની ક્લિપો ભરાવેલા કપડાં નોકર એક પછી એક કાઢવા માંડે, એમ મસ્તુભ'ઇની ક્લિપ જેવી આંગળીઓ વડે હાર્મોનિયમમાંથી સૂરો કાઢવા માંડયા. મેહફીલમાં બેઠેલ દરેક વ્યક્તિ કાંઇ સંગીતની જાણકાર ન હોય, એમાં ગીત શરૂ કરતા પહેલા મસ્તુભ'ઇએ ઉંમરને આધિન બે-ત્રણ ખોંખારા ખાધા, એમાં તો 'ક્યા બ્બાત હૈ... 'વન મોર'... ને 'જીયો મેરે રાજ્જા'ની દાદ મળવા માંડી.

.... કોઇ બાલ્કનીમાં સિગારેટ પીવાના બહાને જતું રહ્યું, તો કોક લૉબીમાં અડધી રાત્રે મૉર્નિંગ વૉક લેવા નીકળી પડયું હતું. એક જણને તો ત્રણ જણે પકડીને બાલ્કનીમાંથી ઊંધો લટકાવ્યો ય ખરો... એની ભૂલ એટલી કે, એ એટલું જ બોલ્યો, 'કાકા ગાય છે સારૂં, નહિ ?' 

                             આખો લેખ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો